Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

15.03.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 19 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
02.03.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 06 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
18.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
08.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε ειδική συνεδρίαση στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00΄ μ.μ.
07.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 12 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
02.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας στις 06 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄ μ.μ.
26.01.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 26 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00΄ μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000