Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

14.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
06.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 07 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
26.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
12.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
29.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 03 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
27.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβούλιου Δ.Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 15:00 μ.μ.
17.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000