Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας

fallen woods Deforestation

Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

26.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
10.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ.
06.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
03.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 06 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
28.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 20:00΄ μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση
15.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
01.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 05 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000