Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

12.01.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00΄ μ.μ.
04.01.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση στις 08 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15.00΄ μ.μ.
15.12.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε ειδική συνεδρίαση στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
08.12.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 12 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
18.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
14.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
06.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 07 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000