Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

12.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
05.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας , στις 09 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
03.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε έκτακτη συνεδρίαση στις 03 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00΄
02.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε έκτακτη συνεδρίαση στις 02 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄
04.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 05 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
01.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στη 01 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00
24.09.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000