Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

17.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
08.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
01.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Σθμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση, στις 05 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
18.08.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 22 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
11.08.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 17 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
25.07.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 29 Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.
20.07.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000