Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας

fallen woods Deforestation

Προσκλήσεις Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Φλώρινας

10.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 13η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.
19.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 22α του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.
01.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 06η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.
11.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 16η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.
05.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 9η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.
13.04.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 18η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ
16.03.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000