Προσκλήσεις Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Φλώρινας

13.12.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 17η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.
24.09.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.
10.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 13η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.
19.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 22α του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.
01.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 06η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.
11.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 16η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.
05.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση την 9η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000