Προσκλήσεις Επιτροπών

11.02.2019 - Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.
08.02.209 - Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
31.01.2019 - Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
28.01.2019 - Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τις 1 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
17.01.2019 - Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.
17.01.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.
03.01.2019 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000