Προσκλήσεις Επιτροπών

09.03.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 13 του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
23.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 27 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
14.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 14 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
12.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 16 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.
01.02.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 5 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.
22.01.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 24 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
18.01.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 22 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000