Προσκλήσεις Επιτροπών

07.12.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.
04.12.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.
23.11.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ.
16.11.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.
07.11.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.
01/11/2018 - Πρόσκληση τη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 13 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
29.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000