Προσκλήσεις Επιτροπών

15.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
10.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 15 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
10.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 10 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ
03.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 07 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.
01.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 01 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.
26.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 30 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ.
20.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 24 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000