Προσκλήσεις Επιτροπών

19.10.2018 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
12.10.2018 - Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ
05.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 9 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.
05.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ,
21.09.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
24.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 29 του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.
07.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 10 του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000