Προσκλήσεις Επιτροπών

14.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.
14.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζώης σε τακτική συνεδρίαση στις 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
07.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.
01.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 5 του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
25.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 29 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
25.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 30 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
18.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 22 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000