Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας ΙΙΙ υγειονομικής διάταξης

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας ΙΙΙ υγειονομικής διάταξης

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000