Δημόπουλος Θεόδωρος του Συμεών

Δημόπουλος Θεόδωρος του Συμεών

Αρμοδίοτητες:

1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Διοικητικών εγγράφων .
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000