Σίπκας Αντώνιος του Γεωργίου

Σίπκας Αντώνιος του Γεωργίου

Αρμοδιότητες:

1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Διοικητικών εγγράφων .
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000