Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου

Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου (έτους 2018)

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000