Ανακοινώσεις

Η ενότητα αυτή έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου.

19.10.2018 - 2ος ΚΥΚΛΟΣ (17/10/2018 - 05/11/2018) - Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2018 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 17 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 20587

2ος ΚΥΚΛΟΣ

(17/10/2018 - 05/11/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

 • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
 • την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη
 • έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 11.07.2018 και 06.08.2018)
 • επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών
 • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους
 • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα

καλεί


του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό - απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 5η Νοεμβρίου 2018.

Μετά την 5η Νοεμβρίου 2018 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό  Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης
1 47 089 25 09 003/0/0
Οδός Οδ.Ανδρούτσου 3 (Περιοχή Νοσοκομείου, Φλώρινα)
2  47 089 16 03 080/0/0 Οδός Άρεως, Φλώρινα
3 47 089 16 03 085/0/0 Οδός Άρεως, Φλώρινα
4 47 089 16 03 086/0/0 Οδός Άρεως, Φλώρινα
5 47 089 31 05 007/0/0 Οδός Άγγελου Σικελιανού, οδός Οδυσσέα Ελύτη, Φλώρινα
6 47 089 31 05 005/0/0 Οδός Οδυσσέα Ελύτη, Φλώρινα
7 47 089 31 06 001/0/0 Οδός Άγγελου Σικελιανού, οδός Ανώνυμος 26, Φλώρινα
8 47 089 26 01 004/0/0 Οδός Βαρνούντος, Φλώρινα
9 47 089 26 02 015/0/0 Οδός Βαρνούντος, Φλώρινα
10 47 089 23 14 007/0/0 Οδός Δημ. Αναστάσιου Κωτσοπούλου, Φλώρινα
11  47 089 23 14 008/0/0 Οδός Δημ. Αναστάσιου Κωτσοπούλου, Φλώρινα
12  47 089 21 08 007/0/0 Οδός Δημ. Αναστ.Κωτσοπούλου, οδός Γ.Ρίτσου, Φλώρινα
13 47 089 21 08 009/0/0 Οδός Γιάννη Ρίτσου, Φλώρινα
14 47 089 21 08 008/0/0 Οδός Γιάννη Ρίτσου, Φλώρινα 

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Θεόδωρος Δημόπουλος

katharismos-kipon2

 

08.10.2018 - Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για την περίοδο 2018-2019

08102018Το ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ προς ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής μας, της παιδείας ,της ανάπτυξης και της καλύτερης ένταξης των παιδιών στο κοινωνικό περιβάλλον μέσω των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) σχολικής ηλικίας 5-12 ετών, καθώς και στην βοήθεια της εργαζόμενης και της άνεργης μητέρας της περιοχής μας, καλεί μητέρες που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για την περίοδο 2018-2019, να υποβάλλουν αίτηση από τις 09-10-2018 έως και τις 17-10-2018 και ώρες 09:00 έως 13:00 .Οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται για το ΚΔΑΠ του Ειδικού Α΄ Βάρδια στις 12 , για το ΚΔΑΠ του Ειδικού Β΄ Βάρδια στις 45 και για το ΚΔΑΠ του Πειραματικού στις 10.

Το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΑΠ είναι: ΚΔΑΠ Ειδικού Α΄ Βάρδια13:30 έως 17:30, ΚΔΑΠ Ειδικού Β΄ Βάρδια17:30 έως 21:30, και ΚΔΑΠ Πειραματικού 17:30 έως 21:30

για λήψη των σχετικών εντύπων κάντε κλικ εδώ (pdf)

19.09.2018 - Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.:17738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

 • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
 • την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη
 • έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 11.07.2018 και 06.08.2018)
 • επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών
 • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους
 • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα

καλεί


του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό - απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 5η Οκτωβρίου 2018.

Μετά την 5η Οκτωβρίου 2018 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό  Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης
1 47 089 31 07 002/0/0 Περιοχή συμβολής οδών Βαρνούντος – Εθνικής Αντιστάσεως, τσιφλίκι Ο.Τ. 250 τμήμα, Φλώρινα
47 089 26 02 016/0/0 Περιοχή συμβολής οδών Βαρνούντος – Εθνικής Αντιστάσεως, ΙΩΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΝΝΟΥ (ΟΔ2853 818), Φλώρινα
3 47 089 26 02 007/0/0 Περιοχή συμβολής οδών Βαρνούντος – Εθνικής Αντιστάσεως, ΑΓΡ 821, Φλώρινα 
4 47 089 19 01 026/0/0 7ης Νοεμβρίου, ΑΓΡ 2429 Τμήμα, Φλώρινα
5 47 089 16 12 015/0/0 Οδός Αερόπου 4 (έχει μετονομαστεί σε Γκόνη Χολέρη), Φλώρινα 
6 47 089 16 12 010/0/0 Οδός Αερόπου 8 (έχει μετονομαστεί σε Γκόνη Χολέρη), Φλώρινα 
7 47 089 07 03 002/0/0 Οδός Αϊδινίου 11, Φλώρινα
8 47 089 06 08 044/0/0 Οδός Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού, Ο.Τ. 42 Τμήμα, Φλώρινα
9 47 089 06 08 057/0/0 Οδός Κρήτης 8, Φλώρινα 
10 47 089 06 08 058/0/0 Οδός Κρήτης 6 (συμβολή με Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού), Φλώρινα 
11  47 089 11 06 024/0/0 Οδός Βασιλέως Φιλίππου 7, Ο.Τ. 94 Τμήμα, Φλώρινα 
12 47 089 12 09 026/0/0 Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου 19, Φλώρινα 
13 47 089 12 09 037/0/0 Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου 17, Ο.Τ. 148 Τμήμα, Φλώρινα 
14 47 089 13 08 076/0/0 Οδός Τροπαιούχου 3, Φλώρινα 
15 47 089 13 08 075/0/0 Οδός Τροπαιούχου 13, Φλώρινα 
16 47 089 05 16 063/0/0 Λεωφόρος Κωνστ/νου Καραμανλή 79, Φλώρινα 
17 47 089 05 16 064/0/0 Λεωφόρος Κωνστ/νου Καραμανλή 77, Φλώρινα 
18 47 089 05 16 065/0/0 Οδός Προύσης, Ο.Τ. 169 Τμήμα, Φλώρινα 
19 47 089 05 16 059/0/0 Οδός Προύσης, Φλώρινα 
20 47 089 23 02 017/0/0 Λεωφόρος Μοναστηρίου 7, Φλώρινα

 Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Θεόδωρος Δημόπουλος

politiki prostasia 1

 

19.09.2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φλώρινα 18/09/2018

Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνεται ότι, από την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, άρχισε η καταβολή των επιδομάτων Πρόνοιας και οι επιδοτούμενοι θα μπορούν να εισπράξουν από τους λογαριασμούς τους το επίδομα που δικαιούνται για το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2018.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

22.08.2018 - Ενεργοποίηση και εγγραφή παιδιών έως 29/8/2018, στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2018-2019» για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ

logo-dimos100x100Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Παρακαλούνται οι παρακάτω μητέρες που έχουν λάβει voucher του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2018-2019» για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ όπως προσέλθουν άμεσα στα γραφεία για την ενεργοποίηση του και εγγραφή των παιδιών τους έως 29/8/2018 μέσω ΕΣΠΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ   VOUTSER

ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

3001956

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3003937

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3039455

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ

3070519

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3097176

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3164113

ΚΔΑΠ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

3113332

ΚΔΑΠ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

3120562

ΚΔΑΠ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

3142991

ΚΔΑΠ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

3147540

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3153773

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

11664

ΚΔΑΠ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

3017096

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3053859

ΚΔΑΠ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

3053533

ΚΔΑΠ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

 

10.08.2018 - Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 10/08/2018
Αριθμ.πρωτ:15454

ΑΝΑΚΟΙΩΝΣΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας ότι:

Σύμφωνα με το Νόμο 4555/2018 (Φ.Ε.Κ Α133) άρθρο 222 προβλέπεται:

 1. « Ακίνητα , στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού , από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν . Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης , τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ (Α΄171). Εάν , παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο»
 2. «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».
Συνεπώς σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου θα πρέπει να κατατίθεται άμεσα στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου.
Η βεβαίωση διακοπής της ΔΕΗ (ή του όποιου πάροχου ηλεκτρικού ρεύματος) μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη ηλεκτροδότησης και μη χρήσης του ακινήτου, προκειμένου να γίνει απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο το ακίνητο παραμένει κλειστό. Η προβλεπόμενη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου.
Πληροφορίες : κ.Αλεξίου Κωνσταντίνος (Τμήμα Εσόδων & Δημ. Περιουσίας Πτολεμαίων 1 –Διοικητήριο -3ος όροφος τηλ.: 2385044479 εσ.7).

Ο Αντιδήμαρχος

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000