29.12.2015 - Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν ότι ξεκίνησε η υποβολή αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο Χειμώνας 2015 - 2016


• Κάθε άγαμος φορολογούμενος με ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
• Κάθε ζευγάρι εγγάμων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο του ενδιαφερόμενου το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.
• Στα 80 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια του ακινήτου για τους άγαμους και στα 100 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια του ακινήτου για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες για την οποία μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος δικαιούχος.
Η επιδοτούμενη μέγιστη ποσότητα καυσίμων για τον Δήμο μας (Α' Κλιματική Ζώνη) διαμορφώνεται στα 25 λίτρα ανά τετραγωνικό, και η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κατοικία είναι 2.500 λίτρα για τον έγγαμο και 2.000 λίτρα για τον άγαμο, δηλαδή το επίδομα θα φτάνει έως τα 625 ευρώ για τον έγγαμο για 100 τμ και άνω (25 λίτρα x 0,25 ευρώ x 100=625 ευρώ) και έως 500 ευρώ για τους άγαμους για 80 τμ (25 λίτρα x 0,25 ευρώ x 80=500 ευρώ), από 1.050 ευρώ πέρυσι (για 120 τμ).
Αίτηση και στα ΚΕΠ
Αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες και στα ΚΕΠ, από τις 18 Δεκεμβρίου 2015 έως και τις 30 Μαΐου 2016, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, γενικότερα:
• Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
• Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο, της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών πληρωμών.
• Ύστερα από την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για καταβολή του επιδόματος στο φορολογούμενο και επιστρέφει βεβαίωση με τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και το αποτέλεσμα της αίτησης.
Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων που προσέρχονται στα ΚΕΠ πρέπει να έχουν μαζί τους :
• Ένα εκκαθαριστικό των τελευταίων 5 ετών. (ΟΧΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, όχι αυτό που αναγράφει φορ. έτος 2014).
• Λογαριασμό ΔΕΗ
• Αριθμό ΙΒΑΝ τράπεζας
• ΑΦΜ ιδιοκτήτη που ενοικιάζει ή παραχωρεί δωρεάν
Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00 (για τον Ιανουάριο το παράρτημα στην πρώην Νομαρχία θα είναι κλειστό κατά την απογευματινή βάρδια 14:00-20:00 και το Σάββατο), ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000