Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

27.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 28 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄μ.μ.
17.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
15.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
10.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
31.05.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δξμοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
20.05.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
13.05.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 17 Μαΐου 2016
15.04.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
14.04.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
01.04.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
30.03.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση
18.03.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, στις 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μμ.
17.03.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση
11.03.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
26.02.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
19.02.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
05.02.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
14.01.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
24.12.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
10.12.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000