Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

27.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
27.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση
20.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
06.11.2015 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
23.10.2015 - Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
08.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
18.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση
18.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
11.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
17.08.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
06.08.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
10.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
03.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
22.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
15.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
29.05.2015 - Ορθή επανάληψη - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
28.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
14.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικου Συμβουλίου σε τακτική συνεδριαση
08.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000