Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

22.12.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
05.12.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
01.12.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημουικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση
25.11.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
20.11.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
11.11.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση
30.10.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
23.10.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
10.10.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
27.09.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
27.09.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση
12.09.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
01.09.2014 - Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση
22.08.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
18.08.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
08.08.2014 - Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
24.07.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
11.07.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
07.07.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
02.07.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000