Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

23.08.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
23.08.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
16.08.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
13.08.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
10.08.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
06.08.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
01.08.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
25.07.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
08.07.2013 - Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας
21.06.2013 - Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
13.06.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
11.03.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
19.10.2012 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
07.06.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
24.05.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
20.05.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
28.09.12-Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
05.06.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
26.02.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
14.09.2012 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000