Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

06.12.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
29.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
22.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
14.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
09.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
06.11.2013 - Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
24.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
23.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
18.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
16.10.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
04.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
26.09.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση
13.09.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
05.09.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου
30.08.2013 - Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
23.08.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
23.08.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
16.08.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
13.08.2013 - Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
10.08.2013 - Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000