Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

22.01.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 22 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00΄ π.μ.
12.01.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00΄ μ.μ.
04.01.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση στις 08 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15.00΄ μ.μ.
15.12.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε ειδική συνεδρίαση στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
08.12.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 12 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
18.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
14.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
06.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 07 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
26.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
12.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
29.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 03 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
27.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβούλιου Δ.Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 15:00 μ.μ.
17.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
08.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
01.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Σθμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση, στις 05 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
18.08.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 22 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
11.08.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 17 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
25.07.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 29 Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.
20.07.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
06.07.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000