27.09.2018 - Π.Ε.Ε - Παροχή υπηρεσιών στα όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7887, ΚΗΥ 7892, ΚΗΙ 9251, ΚΗΙ 4492, ΚΗΙ 9271, ΚΗΥ 7864, ΚΗΥ 7891, ΚΖΤ 2528, ΚΗΙ 9261, ΚΗΙ 9263, ΚΗΙ9264, ΚΗΙ 9275, ΜΕ 110338, ΚΗΙ 9268, ΚΗΥ4589,

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 18390

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την Παροχή υπηρεσιών στα όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7887, ΚΗΥ 7892, ΚΗΙ 9251, ΚΗΙ 4492,ΚΗΙ 9271, ΚΗΥ 7864, ΚΗΥ 7891, ΚΖΤ 2528, ΚΗΙ 9261, ΚΗΙ 9263, ΚΗΙ9264, ΚΗΙ 9275, ΜΕ 110338,ΚΗΙ 9268, ΚΗΥ4589, ΚΗΙ 9252, ΡΑΕ 3673, ΚΗΥ 7889, ΚΗΙ4494 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 8/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.178,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προαναφερόμενης προσφοράς θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

O αντιδήμαρχος

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000