Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

07.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ελαστικών ΜΕ 89777
07.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Ψήκτρες σαρώθρων ΜΕ 97219, ΜΕ 97224
07.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών – αναλώσιμων Μπλοκ Διαταγών Πορείας – Δελτίων Κίνησης
02.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
01.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 89781 μάρκας MERCEDES
01.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 52653 μάρκας MAN
01.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα ΚΗΙ 9251 μάρκας SUSUKI
29.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο καθημερινό τοπικό τύπο ανακοινώσεων
10.01.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια απορροφητήρα για τις ανάγκες τoυ Παιδικού Σταθμού Περάσματος Φλώρινας
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και υλικών σύνδεσης
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή αντικατάστασης Σετ συμπλέκτη, δίσκο πλατό, ρουλεμάν, για το ΚΗΥ 8905
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια "Κρυστάλλου φιμέ αριστερής πόρτας, Πύρος δαχτυλίδι κάτω δεξιάς μπουκάλας ανύψωσης του ΜΕ 89777
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή ελαστικών για τα μηχανήματα έργου ΜΕ 29839 ΜΕ 89777 ΜΕ 77713 ΜΕ 77734
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τοποθέτηση εξαρτημάτων στο μηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας : ΜΕ 97224
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τοποθέτηση εξαρτημάτων στο μηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας : ΜΕ 89777
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τοποθέτηση εξαρτημάτων στο μηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας : ΜΕ 52653
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για εργασίες στον αλατοδιανομέα αναρτώμενο στο φορτηγό ΜΕ 102997 μάρκας ΜΑΝ
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Υλικών στολισμού
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και τοποθέτησή εξαρτημάτων στα μηχανήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 103022 μάρκας JCB και ΜΕ 117949 μάρκας BOBCAT
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα ΚΗI 9252 μάρκας FORD RANGER

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000