Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

20.12.2017 - Π.Ε.Ε. - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
20.12.2017 - Π.Ε.Ε. - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ
20.12.2017 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ WC AMEA
20.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Συλλογή προσφορών, για σιντριβάνια σοκολάτας στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Χειμώνας»
20.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων ασύρματης επικοινωνίας
20.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών, plotter και Η/Υ
20.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Τεχνική υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και αντιγραφής
19.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Μίσθωση πολυθεάματος για παιδιά στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Χειμώνας»
13.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για την επισκευή και συντήρηση όλων των αναγκών (μεταλλικών και πλαστικών κάδων)
11.12.2017 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης κριπηδοτοίχων, διαμόρφωσης κοίτης τμήματος του κεντρικού χειμάρρου
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια κυρτών καθρεφτών εξωτερικού χώρου διαμέτρου 60εκ
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος(σάκοι 25kg)
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ειδών μαγειρίου
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών τηλεφωνίας - δεδομένων
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2018, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ
07.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων/ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου (πολυμηχάνημα) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89781 μάρκας MERCEDES
07.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ελαστομερών υλικών των λεπίδων αποχιονισμού των μηχανημάτων ΜΕ 110326, ΜΕ 97094, ΜΕ 102997, ΜΕ 103004
06.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Μεταφορά αλατιού αποχιονισμού 900 τόνων χύμα και 15 τόνων συσκευασμένου

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000