Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

26.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Έλεγχος ΚΤΕΟ & Κάρτες Καυσαερίων
25.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων μηχανημάτων έργου με αριθμούς κυκλοφορίας: ΜΕ 34855 και ΜΕ 103022
25.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ7887
25.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το απορριμματοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ9264
25.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ 9261
22.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών ωε Ιατρό Εργασίας
22.09.2017 - Π.Ε.Ε. - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)
19.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια οικοδομικού υλικού για την περίφραξη επικίνδυνων οικοδομών της Δ.Ε. Περάσματος
15.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια πλαστικών σωλήνων PVC, υλικών ύδρευσης
15.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων ΔΕ Φλώρινας
15.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Ορισμός δικηγόρου
14.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Καθαρισμός όχθων, κοιτών, ρεμάτων και ποταμών του Δήμου Φλώρινας
13.09.2017 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΜΕΛΙΤΗΣ
05.09.2017 - 2η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων
05.09.2017 - 2η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εμποδίων πεζοδρομίων (χυτοσιδηρά κολωνάκια)
05.09.2017 - 2η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας και συναφών ειδών
04.09.2017 - Π.Ε.Ε. - χορήγηση συνολικά δύο -2- αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου μικροπωλητή)
01.09.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχής υπηρεσιών για επισκευή βυθιζόμενου κάδου διαβαθμισμένης συμπίεσης
01.09.2017 - Π.Ε.Ε. -Προμήθεια υλικών για εργασίες συντήρησης οχημάτων
01.09.2017 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000