Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

30.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια σκυλοτροφών για τη Δ.Ε. Περάσματος
30.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια σκυλοτροφών για τη Δ.Ε. Μελίτης
30.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια σκυλοτροφών για τη Δ.Ε. Κ.Κλεινών
30.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 4492 - μάρκαςNISSAN XTRAIL , ΚΗΙ 9268 - μάρκαςNISSAN NAVARA, ΚΗΙ 4494 μάρκας NISSAN, ΚΗY 7887 μάρκας NISSAN XTRAIL
30.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για ταοχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 4492μάρκας NISSANX TRAIL και ΚΗΙ 9268 μάρκας NISSAN NAVARA
30.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων(υδραυλικά φίλτρα) για το καλαθοφόρο όχημα του, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ110338 Socage, τύπου DA 320
28.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών "Πλύσιμο και απολύμανση κάδων απορριμμάτων"
24.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Απορρυπαντικών - απολυμαντικών καθαρισμού κάδων απορριμμάτων, οδών και πλατειών, πάστα καθαρισμού χεριών
24.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Ηλεκτροβαλβίδας υπερκατασκευής για το ΚΗΙ 9275
24.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Κρυστάλλου φιμέ δεξιάς πόρτας ΜΕ 89777
24.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες επισκευής σασμάν για το υπ. αριθμ. ΚΖΜ 4957
24.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες αντικατάστασης του σετ συμπλέκτη δίσκου πλατό, ρουλεμάν για το υπ. αριθμ. ΚΗΥ 7854
24.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Σετ συμπλέκτη, δίσκο πλατό, ρουλεμάν για το ΚΗΥ 7854
24.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών "Σταυροί μπροστά διαφορικό (άξονα), Φίλτρο αέρος εξωτερικό, Φίλτρο αέρος εσωτερικό"
16.08.2017 - 2η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Φ.
11.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια επισκευής συντήρησης Δημοτικού αναψυκτηρίου Δ.Ε. Φλώρινας
11.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εμποδίων πεζοδρομίων (χυτοσιδηρά κολωνάκια)
11.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια παγκακιων
11.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων ΔΕ Φλώρινας
11.08.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας και συναφών ειδών

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000