Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

24.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση και αποξήλωση χριστουγεννιάτικου στολισμού στην Δ.Ε. Περάσματος
24.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση και αποξήλωση χριστουγεννιάτικου στολισμού στην Δ.Ε. Φλώρινας
21.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια αναλώσιμων υλικών αρδευτικών δικτύων πάρκω
14.11.2017 - 2η Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση εξαρτημάτων /ανταλλακτικών στα μηχανήματα έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 77713 και ΜΕ 77734 μάρκας MITSUBISHI
06.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών ανοξείδωτων απορροφητήρων
06.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το καλαθοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 110338
02.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών συντήρησης περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίων Δ. Φλώρινας
01.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση εξαρτημάτων /ανταλλακτικών στα μηχανήματα έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 77713 και ΜΕ 77734 μάρκας MITSUBISHI
01.11.2017 - 3η Π.Ε.Ε. - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)
30.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Φλώρινας
27.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Έλεγχος / συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων
27.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες αντικατάστασης εξαρτημάτων (τσιμούχα στροφάλου) για το όχημα ΚΗΥ 7854 και (τσιμούχα πίσω δεξιά ημιαξονίου) για το όχημα ΚΖΜ 4957
27.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ 9258– μάρκας MERCEDES SPRINTER
27.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για εργασίες στο φορτηγό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ 7876
25.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων
20.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια επτακοσίων εβδομήντα (770) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος
19.10.2017 - Π.Ε.Ε - Εργασίες που επιβάλλονται να γίνουν στο επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ7892 – μάρκας MERCEDES
19.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2017, από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή»
17.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 77713
10.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 77734

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000