Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

23.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Περάσματος
22.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 89781 μάρκας MERCEDES και τοποθέτηση τους σ’ αυτό
22.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτήματος και τοποθέτησή του στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9261
16.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Έκδοση λευκώματος με θέμα την ιστορική διαδρομή της Φιλαρμονικής Δήμου Φλώρινας
11.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή προβλήματος σχετικό με την τροφοδοσία καυσίμων (αντλία πετρελαίου –μπέκ- εγκέφαλος)
11.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή βλάβης στο απορριμματοφόρο όχημα KHI 9264 μάρκας MAN
11.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τοποθέτηση εξαρτημάτων στο απορριμματοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9263
11.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4597 μάρκας MAZDA
10.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευής φρένων του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ 9271
10.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευής φρένων του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ 9263
10.05.2018 - Π.Ε.Ε. -Επισκευής ψυγείου νερού – υδραντλίας του με αρθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89777 μηχανήματος έργου
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΙ 9264 μάρκας ΜΑΝ
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση εξαρτημάτων στο απορριμματοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9261 μάρκας IVECO
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα ΚΗΙ 9252 μάρκας FORD RANGER
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή των υδραυλικών εμβόλων της πρέσας σύνθλιψης απορριμμάτων
04.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθειας υλικών, ενημερωτικά αυτοκόλλητα έντυπα
04.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για χρήση σε γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα
04.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ειδικών πλαισίων ανακοινώσεων και πληροφοριακών πινακίδων
03.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρι

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000