Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

07.07.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικού επίχωσης ορυγμάτων(Ε4)
05.07.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων-ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα οχήματά του, με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚHΙ 9263, ΚHI 9275, ΚΗΙ 9264 μάρκας MAN
05.07.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε. Περάσματος
05.07.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια σωληνώσεων και αντλητικού συγκροτήματος για την επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων στην Δ.Κ. Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας
05.07.2017 - Π.Ε.Ε. - Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος ΚΗΙ9258 του Δήμου Φλώρινας
05.07.2017 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες καθαρισμού (αποψιλώσεις κ.ά.) δρόμων, κοινοχρήστων χώρων και γεωτεμαχίων περιμετρικά οικισμών για πυροπροστασία
29.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου Δ.Ε. Περάσματος
29.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια οικοδομικών υλικών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κάτω Κλεινών
29.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μελίτης
28.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας
28.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων αποψίλωσης - πυροπροστασίας (συντήρηση των χλοοκοπτικών κ.α.)
28.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες συντήρησης παρακείμενων τάφρων (αυλακών) σε δύσβατους δρόμους πυροπροστασίας
27.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών φιδοαπώθησης
27.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή τεχνικής υποστήριξης Η/Υ για τις ανάγκες των γραφείων του Ν.Π.Δ.Δ.
27.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εργαλείων
27.06.2017 - 2η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια οικοδομικού υλικού για την περίφραξη επικίνδυνης οικοδομής στην Δ.Κ. Φλώρινας της Δ.Ε. Φλώρινας
16.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση υπηρεσίας οριστικής τακτοποίησης αυθαιρέτων σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 και 4178/2013 κτιρίων κοιμητηρίων Φλώρινας
08.06.2017 - 3η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ανταλλακτικών Ricoh Copiers
07.06.2017 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
08.06.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Υλικά επισκευής και συντήρησης εργασιών κάδων απορριμμάτων

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000