Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

15.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α
12.03.2018 - 2η Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών σύλληψης - μεταφοράς αδέσποτων σκύλων
09.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Για επισκευή (Κεντρικής συρόμενης πόρτα)
09.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ελαστικών ΚΗΥ 4597
09.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια απορρυπαντικά απολυμαντικά
09.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Μαρμάρινοι σταυροί με βάση
06.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Έλεγχος πιστοποίησης καλής λειτουργιάς ταχογράφων
06.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ & καρτών καυσαερίων
06.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Τεχνικός επανέλεγχος & εκπρόθεσμος έλεγχος ΚΤΕΟ
05.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 9252 μάρκας FORD WERKE, ΡΑΕ 3673 μάρκας NISSAN, ΚΗΥ 4597 μάρκας MAZDA, KHY 9268 μάρκας NISSANNAVARA και KHY 4580 μάρκας MITSUBISHI
28.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας
27.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για επισκευή μηχανήματος ΜΕ 89777 μάρκας JCB
27.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους στο όχημα ΚΗΙ 9268 μάρκας NISSAN NAVARA
23.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια μαρκούτσια(Σωλήνες, Ρακόρ, Κυάθια, Μαστοί, Θηλιές)
23.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων ΚΗΙ 9275, ΚΗΙ 9264, ΚΗΙ 9261
22.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Συλλογή προσφορών, για την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων ΔΕ Φλώρινας
22.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος
21.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για οχήματα
21.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημαΚΗΥ7892 μάρκας MERCEDES και τοποθέτησή τους σ’ αυτό
21.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000