Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

27.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους στο όχημα ΚΗΙ 9268 μάρκας NISSAN NAVARA
23.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια μαρκούτσια(Σωλήνες, Ρακόρ, Κυάθια, Μαστοί, Θηλιές)
23.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων ΚΗΙ 9275, ΚΗΙ 9264, ΚΗΙ 9261
22.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Συλλογή προσφορών, για την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων ΔΕ Φλώρινας
22.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος
21.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για οχήματα
21.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημαΚΗΥ7892 μάρκας MERCEDES και τοποθέτησή τους σ’ αυτό
21.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων
15.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας
07.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 52576 μάρκας MULTICAR
07.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ελαστικών ΜΕ 89777
07.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Ψήκτρες σαρώθρων ΜΕ 97219, ΜΕ 97224
07.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών – αναλώσιμων Μπλοκ Διαταγών Πορείας – Δελτίων Κίνησης
02.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
01.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 89781 μάρκας MERCEDES
01.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 52653 μάρκας MAN
01.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα ΚΗΙ 9251 μάρκας SUSUKI
29.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο καθημερινό τοπικό τύπο ανακοινώσεων
10.01.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια απορροφητήρα για τις ανάγκες τoυ Παιδικού Σταθμού Περάσματος Φλώρινας
21.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και υλικών σύνδεσης

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000