Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

02.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών ανάρτησης στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ
02.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Φλώρινας
30.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
30.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση και κωδικοποίηση κατασκευαστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων
26.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια πλαστικών σωλήνων PVC
26.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης οδών
26.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες ανακαίνισης-διαμόρφωσης χώρου εξυπηρέτησης πολιτών (γκισέ) στο ΚΕΠ Δήμου Φλώρινας
26.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου αναμονής των πολιτών στο ΚΕΠ Δήμου Φλώρινας
26.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια πλαστικών κυλίνδρων εύκαμπτων ύψους 45 εκ.
26.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή καλωδιακής υποδομής ασύρματης ζεύξης και παραμετροποίηση του εξοπλισμού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
20.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για τα οχήματα ΚΗΥ 4597 μάρκας MAZDA, KHY 4580 μάρκας MITSUBISHI, ΚΗI 9268 μάρκας NISSAN NAVARA και ΚΗΙ 9252 μάρκας FORD και τοποθέτησή τους σ’ αυτά
20.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων τηλεφωνίας και δεδομένων
14.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων ΔΕ Περάσματος
14.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας-3Α (για τη ΔΕ Μελίτης)
14.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας-3Α (για τη ΔΕ Περάσματος)
14.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας-3Α (για τη ΔΕ Φλώρινας)
13.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων ΔΕ Μελίτης
13.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων ΔΕ Κάτω Κλεινών
05.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτήματος και τοποθέτησή του καθώς και επισκευή βλάβης στο καλαθοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 110338
05.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Eργασίες επισκευής μηχανήματος έργου ΜΕ 52552 μάρκας KOMATSU

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000