Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29.03.2018 - Π.Ε.Ε. - ανάθεση της "Επισκευής φρένων των οχημάτων με αρ. κυκλοφ. ΚΖΜ 4957 & ΚΗΙ 9261
29.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση της Επισκευής κεντρικού άξονα του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 7889
29.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια σταυρών μπροστινού διαφορικού για το όχημα με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 97094
29.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και την τοποθέτησή τους στο απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΥ 8907 μάρκας IVECO
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια τετρακοσίων (400) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος (για την ΔΕ Φλώρινας)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - προμήθεια 16 τόνων ασφαλτικού σκυροδέματος-ΑΣ12,5 (για τη ΔΕ Φλώρινας)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια 16 τόνων ασφαλτικού σκυροδέματος-ΑΣ12,5 (για τη ΔΕ Κάτω Κλεινών)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια 16 τόνων ασφαλτικού σκυροδέματος-ΑΣ12,5 (για τη ΔΕ Μελίτης)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια τετρακοσίων (400) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος (για την ΔΕ Κάτω Κλεινών)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια τετρακοσίων (400) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος (για την ΔΕ Μελίτης)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια τετρακοσίων (400) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος (για την ΔΕ Περάσματος)
26.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων στα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 4589 μάρκας NISSAN & ΚΖΜ 4957 μάρκας IVECO
26.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων στο μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 77734 μάρκας MITSUBISHI και παροχή υπηρεσιών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 97224 μάρκας RAVO
21.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων και την επισκευή βλαβών στα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 9261 & ΚΖΜ 4957 μάρκας IVECO
21.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή του μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 52576 και μάρκας MULTICAR
15.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ & καρτών καυσαερίων
15.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Τεχνικός επανέλεγχος & εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ
15.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α
12.03.2018 - 2η Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών σύλληψης - μεταφοράς αδέσποτων σκύλων

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000