Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών "Σετ συμπλέκτη δίσκο πλατό, ρουλεμάν ΚΖΜ 4957"
29.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή νομικών υπηρεσιών
28.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή φορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4557
28.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ανταλλακτικών για τo απορριμματοφόρο όχημαμε αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9264 μάρκας ΜΑΝ
28.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ4589
28.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εκτυπωτικού πολυμηχανήματος
24.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
24.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου
24.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση και αποξήλωση χριστουγεννιάτικου στολισμού στην Δ.Ε. Κ Κλεινών
24.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση και αποξήλωση χριστουγεννιάτικου στολισμού στην Δ.Ε. Μελίτης
24.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση και αποξήλωση χριστουγεννιάτικου στολισμού στην Δ.Ε. Περάσματος
24.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση και αποξήλωση χριστουγεννιάτικου στολισμού στην Δ.Ε. Φλώρινας
21.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια αναλώσιμων υλικών αρδευτικών δικτύων πάρκω
14.11.2017 - 2η Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση εξαρτημάτων /ανταλλακτικών στα μηχανήματα έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 77713 και ΜΕ 77734 μάρκας MITSUBISHI
06.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών ανοξείδωτων απορροφητήρων
06.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το καλαθοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 110338
02.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών συντήρησης περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίων Δ. Φλώρινας
01.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Τοποθέτηση εξαρτημάτων /ανταλλακτικών στα μηχανήματα έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 77713 και ΜΕ 77734 μάρκας MITSUBISHI
01.11.2017 - 3η Π.Ε.Ε. - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)
30.10.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000