Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης κριπηδοτοίχων, διαμόρφωσης κοίτης τμήματος του κεντρικού χειμάρρου
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια κυρτών καθρεφτών εξωτερικού χώρου διαμέτρου 60εκ
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος(σάκοι 25kg)
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ειδών μαγειρίου
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών τηλεφωνίας - δεδομένων
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2018, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
08.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ
07.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων/ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου (πολυμηχάνημα) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89781 μάρκας MERCEDES
07.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ελαστομερών υλικών των λεπίδων αποχιονισμού των μηχανημάτων ΜΕ 110326, ΜΕ 97094, ΜΕ 102997, ΜΕ 103004
06.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Μεταφορά αλατιού αποχιονισμού 900 τόνων χύμα και 15 τόνων συσκευασμένου
06.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών συντήρησης αποχωρητηρίων δημοτικών κοιμητηρίων Φλώρινας
06.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ
05.12.2017 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΚΙΟΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ
01.12.2017 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες τοποθέτησής εξαρτημάτων στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4589
01.12.2017 - Π.Ε.Ε. - EΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
30.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Υπηρεσίες καθαρισμού σχολικής μονάδας 2θμιας εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου
30.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια δύο (2) Η/Υ
29.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας
29.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΥ4595 μάρκας MERCEDES - ATECO
29.11.2017 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες επισκευής φρένων για το υπ. αριθμ. ΚΗΥ 8907

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000