Προσκλήσεις Επιτροπών

17.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
07.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, τις 11 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
06.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση, στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
26.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 30 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016
26.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
22.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου
20.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
15.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016
02.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
01.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
01.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
23.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
18.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση, στις 22 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.
12.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 16 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
11.08.2016 - πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 11 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.
10.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 10 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.
05.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 05 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00΄μ.μ
02.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 02 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.
29.07.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
21.07.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 25 του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000