Προσκλήσεις Επιτροπών

21.07.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 21 του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.
14.07.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
13.07.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
13.07.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
04.07.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
04.07.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
30.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 30 του μηνός Ιουνίου έτους 2016
23.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 27 του μηνός Ιουνίου έτους 2016
23.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 27 του μηνός Ιουνίου έτους 2016
17.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
16.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
15.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
14.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
09.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδριίαση
02.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση, στις 06 του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
02.06.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
31.05.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
27.05.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
27.05.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
27.05.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000