Προσκλήσεις Επιτροπών

19.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση (2)
19.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
17.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
11.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
02.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
30.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
29.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
16.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
15.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
14.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
05.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
30.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
22.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
21.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
14.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
10.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Πιοότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
03.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
03.09.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
31.08.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000