Προσκλήσεις Επιτροπών

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
25.08.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
20.08.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
24.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
23.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
16.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
09.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
08.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
01.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
25.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
19.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
19.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
19.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
10.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
10.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
29.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
21.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
19.05.2015 - Όρθη Επανάληψη - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
18.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000