Προσκλήσεις Επιτροπών

19.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
10.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
10.06.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
29.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
21.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
19.05.2015 - Όρθη Επανάληψη - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
18.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
14.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
13.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
07.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
23.04.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
23.04.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
27.03.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
20.03.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
13.03.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
27.02.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
20.02.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
12.02.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
12.02.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
26.01.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000