Προσκλήσεις Επιτροπών

24.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 27 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.
17.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομική ςΕπιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 21 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
15.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
10.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 15 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
10.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 10 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ
03.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 07 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.
01.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 01 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.
26.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 30 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ.
20.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 24 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
06.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
29.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση σε τακτική συνεδρίαση στις 02 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.
27.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 05 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, Πέμπτη και ώρα 11:00
22.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.
18.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.
14.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπειγουσα συνεδρίαση στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.μ.
08.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.
08.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.
04.09.2017 - Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας
31.08.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση 05 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
30.08.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000