Προσκλήσεις Επιτροπών

17.04.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
09.04.2014 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
07.04.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
03.04.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
03.04.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
28.03.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
27.03.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
13.03.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
13.03.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
28.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
28.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
21.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
14.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
14.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
06.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
04.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
03.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
30.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
28.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
23.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000