Προσκλήσεις Επιτροπών

22.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
20.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τα κτική συνεδρίαση - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
16.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
10.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
09.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
01.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
24.12.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
19.12.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
13.12.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
11.12.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
02.12.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
25.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
15.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
15.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
07.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
01.11.2013 - Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
31.10.2013 - Πρόσκληση σε σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής
25.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
25.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000