Προσκλήσεις Επιτροπών

24.07.2013 - Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
24.07.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
18.07.2013 - Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
28.06.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής
21.06.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21.06.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής
24.05.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
07.06.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
19.10.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
05.03.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
05.03.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
04.06.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
19.10.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
24.05.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
01.03.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
13.05.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
04.06.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
19.10.2012 - Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
04.10.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
28.02.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000