Προσκλήσεις Επιτροπών

14.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
14.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
03.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
16.09.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση - Ορθή επανάληψη
16.09.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
13.09.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζω'ης
05.09.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
23.08.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
23.08.2013 - Ορθή επανάληψη - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
23.08.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
19.08.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
08.08.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
08.08.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
05.08.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
31.07.2013 - Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
26.07.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
26.07.2013 - 3η Πρόσκληση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
24.07.2013 - Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
24.07.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
18.07.2013 - Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000