Προσκλήσεις Επιτροπών

01.03.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
13.05.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
04.06.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
19.10.2012 - Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
04.10.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
28.02.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
26.04.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
26.04.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
22.02.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
04.10.2012 - Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
16.04.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατεπείγουσα)
27.09.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21.02.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
16.04.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή επανάληψη)
27.09.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
15.02.2013 - Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
14.09.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
08.02.2013 - Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16.04.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
08.02.2013 - Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000