Προσκλήσεις Επιτροπών

15.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
10.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 15 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
10.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 10 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μ.μ
03.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 07 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.
01.11.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 01 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.
26.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 30 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ.
20.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 24 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
06.10.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
29.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση σε τακτική συνεδρίαση στις 02 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.
27.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 05 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, Πέμπτη και ώρα 11:00
22.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.
18.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.
14.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπειγουσα συνεδρίαση στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.μ.
08.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.
08.09.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.
04.09.2017 - Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας
31.08.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση 05 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
30.08.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης
22.06.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 28 του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
29.05.2017 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 29 του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000