Προσκλήσεις Επιτροπών

10.12.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.12.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
30.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
21.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
21.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
11.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
03.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
21.10.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21.10.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
30.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
22.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ορθή Επανάληψη)
22.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή Επανάληψη)
23.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
22.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
08.08.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
08.08.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000