Προσκλήσεις Επιτροπών

11.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
03.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
21.10.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21.10.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
30.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
22.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ορθή Επανάληψη)
22.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή Επανάληψη)
23.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
22.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
08.08.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
08.08.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
01.08.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
01.08.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
20.07.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
20.07.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
17.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000