Προσκλήσεις Επιτροπών

01.08.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
01.08.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
20.07.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
20.07.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
17.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
03.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
03.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
26.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
26.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
13.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
13.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
11.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
11.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000