Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας

fallen woods Deforestation

Προσκλήσεις Επιτροπών

14.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
03.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
03.06.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
26.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
26.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
13.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
13.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
11.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
11.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
11.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
31.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
31.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής
18.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(2)
18.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000