Προσκλήσεις Επιτροπών

03.11.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 07 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.
27.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 27 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016
27.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 31 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016
17.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης, στις 27 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.
17.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
07.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, τις 11 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
06.10.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση, στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
26.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 30 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016
26.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
22.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου
20.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
15.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016
02.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
01.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
01.09.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
23.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
18.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση, στις 22 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.
12.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, στις 16 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
11.08.2016 - πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 11 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.
10.08.2016 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 10 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000