Προσκλήσεις Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Φλώρινας

14.02.2014 - Ορθή επανάληψη - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
13.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
23.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
09.01.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
25.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
24.12.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
22.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
11.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
01.11.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
17.10.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
13.09.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Σημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
20.08.2013 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
24.05.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
16.05.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
22.10.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
28.02.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18.04.2013 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
05.10.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
15.02.2013 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
21.09.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000