Προσκλήσεις Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Φλώρινας

11.04.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
30.11.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
09.04.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
06.09.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
22.11.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
08.04.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
31.07.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
29.06.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
15.03.2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
30.05.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
07.05.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
13.03.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
01.03.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
09.02.2012 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
20.01.12 - Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
15.12.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
09.12.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
19.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
05.05.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
28.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000