Ανακοινώσεις

Η ενότητα αυτή έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου.

08.02.2010 - Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας
30.11.2009 - Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών
08.01.2010 - Δωρεάν Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Wi-Fi HotSpot)
25.12.2009 - Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000