27.09.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 05 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, Πέμπτη και ώρα 11:00

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -3-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -18183 –

Φλώρινα 25 Σεπτεμβρίου 2017 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 05 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, Πέμπτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

  • Γνωμοδότηση / Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα