Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 03 του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -32-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 03 του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Αθλητικού, Μορφωτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Φλώρινας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στις 14 Ιουλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού, Μορφωτικού, Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς «ΑΜΥΝΤΑΣ», στις 20 Ιουλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας),

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€) για την επιχορήγηση του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ», προκειμένου να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις 13 Ιουλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού, Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ», προκειμένου να διοργανώσει επετειακές εκδηλώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, στις 20 και 21 Ιουλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€) για την επιχορήγηση του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Φλώρινας προκειμένου να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις 27 Ιουλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού, Μορφωτικού Συλλόγου «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, προκειμένου να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, από 2 έως 4 Αυγούστου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας),

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών κτηρίων σε ιδιώτες – Βεβαίωση αδυναμίας», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024 και ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας με διάρκεια ασφάλισης 06/04/2024 έως 06/04/2025 και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας (στον πάνω όροφο) του Κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Τριανταφυλλιάς», (Εισηγητής ο κος Αλεξίου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας)

12ο ΘΕΜΑ: «Σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Φλώρινας», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Φλώρινας με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΤΥ 3188 & ΚΤΥ 3189 και διάρκεια ασφάλισης την 17-05-2024 έως 06-04-2025 συνολικού ύψους 360,00 €», (Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα