Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 13 του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -23-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 13 του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού οκτακοσίων Ευρώ (800,00 €) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ¨ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ¨ Κάτω Κλεινών, για πραγματοποίηση τουρνουά παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, στις 19 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ορειβασίας Χιονοδρομίας Φλώρινας για τη διοργάνωση διασυλλογικού αγώνα ποδηλασίας, στις 19 Μάϊου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00 €) για τη συνδιοργάνωση Χορωδιακής Συνάντησης του Δήμου Φλώρινας και του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨, στις 25 & 26 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από αιρετό πρόσωπο που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Εξώδικος συμβιβασμός σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Σαλδάρη Φανής σχετικά με την αποζημίωση της κας Α.X. του Χ.», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Αρμενοχωρίου για το έτος 2024 και εφ’ εξής», (Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας ).

7ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην παραποτάμια όχθη (Λεωφόρος Ελευθερίας και Βασιλέως Γεωργίου) στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου (υπόλοιπο) στην πλατεία Γ. Μόδη στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης – πίστωσης του υποέργου ¨Προμήθεια εξοπλισμού Λυκειακών Μονάδων Δήμου Φλώρινας¨ του έργου με τίτλο ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ¨», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2024», (Εισηγητής η κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα