Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 20 του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -24-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 20 του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός α) υπεύθυνου διανομής και β) επιτροπής παραλαβής νωπών τροφίμων για τον Δήμο Φλώρινας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής Υλικής Συνδρομής της προτεραιότητας 6 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την επιχορήγηση του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το 3ο Off-Road μοτοσυκλετών, στις 9 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, από 28 έως 30 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, στις 2 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για τη συνδιοργάνωση θεατρικών παραστάσεων του Δήμου Φλώρινας και του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», στις 28 & 30 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση.».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας.».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση.».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας.».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικον. έτους 2024».
(Εισηγήτρια η κα Σκέντου Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Φλώρινας και να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φλώρινας στις 20 Μαΐου 2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄και σε κάθε μετ΄ αναβολή , διακοπή ή ματαίωση, για την υπόθεση του Ε.Ι του Ε.».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «Ετήσια αναφορά δράσεων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φλώρινας 2023-2024 και απολογισμός απορρόφησης κονδυλίων».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 210/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, ως προς το άρθρο 3 παρ. 3. και το άρθρο 12 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024».
(Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας ).

14ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλων για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν σε Κοινότητες και την παροχή “Διοικητικής Βοήθειας” των κατοίκων του Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας)

15ο ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας λόγω κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. και της λύσης της ΚΕΔΗΦΛΩ».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας)

16ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) διμήνων με συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα».
(Εισηγήτρια η κα Μελπομένη Δαουτοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας)

17ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφαση για εξώδικο συμβιβασμό».
(Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας)

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

 

 

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα