Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 25 του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -31-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 25 του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση», (Εισηγητής ο Δρ Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση», (Εισηγητής ο Δρ Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση», (Εισηγητής ο Δρ Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Επανεξέταση έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Σαββίδου Ελισάβετ σχετικά με την αποζημίωση του κου Σ.Π. του Δ.», (Εισηγητής ο Δρ Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση», (Εισηγητής ο Δρ Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Δικηγόρου κου Σαχινίδη Βασίλειου σχετικά με την αποζημίωση του κου του Π.Π. του Π», (Εισηγητής ο Δρ Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χώρου στο Ζωολογικό Πάρκο Φλώρινας για τις ανάγκες του Ιππικού Ομίλου Φλώρινας», (Εισηγητής ο Δρ Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση», (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

9ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: «Διαγραμμίσεις Οδών Δήμου Φλώρινας» κατακύρωσης αναδόχου».(Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας),

10ο ΘΕΜΑ: «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και τοπική διαμόρφωση των συμβαλλόμενων οδών σ’ αυτήν», (Εισηγήτρια η κα Χριστιάνα Τσουμίτα, Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών (1o και 2ο) διαγωνισμού του έργου Βελτίωση – Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Φλώρινας», (Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).

12ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», (Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση κτιρίων Παιδικών Σταθμών», (Εισηγήτρια η κα Γκορτσίλα Ελένη, Δ/ντρια Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Φλώρινας).

14ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού, Πολιτιστικού Συλλόγου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει στην πόλη της Φλώρινας Πανελλήνιο τουρνουά Beach Volley, από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας).

15ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Φλώρινας για τη συμμετοχή σε Πανελλήνιους αγώνες, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού και Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας).

16ο ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου λυκείου Φλώρινας¨», (Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

17ο ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου γυμνασίου Φλώρινας¨», (Εισηγητής ο κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

18ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης / ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων “έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ¨346884¨», (Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016).

19ο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής», (Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

20ο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής», (Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας).

21ο ΘΕΜΑ: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του πρώην «Σπίτι Παιδιού» Ιτέας» στον Λαογραφικό Μορφωτικό Πολιτιστικό και Γυμναστικό Σύλλογο Ιτέας», (Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

22ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας το καλοκαίρι του 2024 – Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024», (Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού και Δημόσιας Υγείας Δήμου Φλώρινας).

23ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραχώρησης χώρου και ορισμός αντιτίμου για διοργάνωση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στο Δήμο Φλώρινας», (Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας Φλώρινας).

24ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικού Διαπίστωσης Τιμών για την προμήθεια με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ (ΘΟΛΟΙ) ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨», (Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας).

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Επιτροπής να ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα