25.10.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 26 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. µε τηλεδιάσκεψη

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -16-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -23258/70-
 

Φλώρινα, 25/ 10 / 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 26 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020, 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03- 2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10, την 59η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-08-2021) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού», τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα