01.01.2013 – Παράδοση οχημάτων αποκομιδής ανακυκλώσιμων και βιοαποδομήσιμων υλικών από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

01112013 8

Η επίσημη εκδήλωση παράδοσης οχημάτων αποκομιδής ανακυκλώσιμων και βιοαποδομήσιμων υλικών από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στην Κοζάνη.
Κατά την τελετή παράδοσης ο Πρόεδρος της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και Δήμαρχος Φλώρινας Ιωάννης Βοσκόπουλος, είπε:
«Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να παραχωρήσουμε τον εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. για δεύτερη φορά., μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Σχετικά με τον εξοπλισμό:
Η ΔΙΑΔΥΜΑ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ υλοποίησε έργα προϋπολογισμού 8,8 περίπου εκ. € τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή του Γ’ κυττάρου ΧΥΤΑ και την κατασκευή των υποδομών για την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στις ΤΜΔΑ Εορδαίας και ΤΜΔΑ Γρεβενών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ VIDEO

  

Επίσης έχει υλοποιήσει προμήθειες προϋπολογισμού 11,4 εκ. € οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες.
Η μεν πρώτη αφορά σε εξοπλισμό για τις ανάγκες του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΕΟΔ (ελαστικοφόρος φορτωτής, φορτωτής-εκσκαφέας, μικρος ελαστικοφόρος υδροστατικός φορτωτής)
 2. Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (τετραξονικό ανατρεπόμενο χωματουργικό φορτηγό, τριαξονικό ανατρεπόμενο όχημα με υδραυλικό γερανό, βοηθητικά οχήματα)
 3. Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων ο οποίος εγκαταστάθηκε σε ειδικό χώρο εντός των ΚΕΟΔ (Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης)
 4. Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφόρτωσης
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΕΣ (CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΕΣ (CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40m3 ΤΕΜΑΧΙΑ 25
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΕΣ (CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 m3 ΤΕΜΑΧΙΑ 15
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΕΣ (CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 45 m3 ΤΕΜΑΧΙΑ 2
 • ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 14
 • ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
 • ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 20tn ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 m3 KAI 40 m3 ΤΕΜΑΧΙΑ 3

01112013 6

Ενώ η δεύτερη ομάδα αφορά σε εξοπλισμό αποκομιδής κυρίως για την ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή και περιλαμβάνει:

 1. Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων: έχουν παραληφθεί και μοιραστεί στους Δήμους εντός του 2012 περισσότεροι από 7.000 κάδοι απορριμμάτων, τόσο για τα σύμμεικτα απορρίμματα όσο και για τα ανακυκλώσιμα υλικά.
 2. Προμήθεια Εξοπλισμού Αποκομιδής Απορριμμάτων: έχουν παραληφθεί και θα παραχωρηθούν στους Δήμους σήμερα τα παρακάτω οχήματα:
 • ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 ΤΕΜΑΧΙΑ 6
 • ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3 ΤΕΜΑΧΙΑ 6
 • ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΤΕΜΑΧΙΑ 3
 • ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2TN ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 14
 • ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1

01112013 5

Τα οχήματα τα οποία βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο δεν είναι όλα όσα θα παραδοθούν σήμερα, καθώς κάποια ήταν αρκετά μεγάλα και δύσκολα στη μεταφορά τους.
Η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει υποβάλει πρόταση προϋπολογισμού 9,8 εκ. € στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση της νέας δράσης «Συμπληρωματικές υποδομές και προμήθειες εξοπλισμού ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια της οποίας θα γίνει η αποκατάσταση του Α’ και Β’ κυττάρου του ΧΥΤΑ, η αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων των ΚΕΟΔ, η σύνδεση των ΚΕΟΔ με μεγαλύτερη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ θα γίνουν προμήθειες μηχανημάτων και εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων και εξοπλισμού αποκομιδής (κάδοι και απορριμματοφόρα) ο οποίος θα διανεμηθεί στους Δήμους.
Τέλος, έως τα μέσα Νοεμβρίου θα υποβληθεί πρόταση στα πλαίσια πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ (Περί διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων) ύψους 1,2 εκ. € περίπου για τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων υλικών με διαλογή στη Πηγή και θα περιλαμβάνει προμήθεια ειδικών κάδων αποκομιδής και μια μονάδα διαχείρισης του υλικού η οποία θα χωροθετηθεί εντός των ΚΕΟΔ.
Αυτό όσον αφορά στα οχήματα τα οποία έχει διαθέσει και θα διαθέσει και σήμερα η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στους Δήμους.

01112013 1

Συγχρόνως όμως με την προμήθεια και διάθεση υλικών, η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. έχει βγάλει στον αέρα το διαγωνισμό ΣΔΙΤ, ύψους περίπου 140.000,00€, ο οποίος βρίσκεται στην τελική του φάση.
Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποτελεί κατ’ εξοχήν πεδίο ευθύνης και δραστηριοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία και εισπράττει από τους πολίτες ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει.
Ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος, προφανώς δε συναρτάται από τον τρόπο υλοποίησης και λειτουργίας των επί μέρους εγκαταστάσεων και δράσεων που προβλέπονται από τον οικείο Περιφερειακό Σχεδιασμό.
Είναι αβάσιμη η ανησυχία ότι δημιουργούνται εξ ορισμού πρόσθετα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, από τις συμβάσεις ΣΔΙΤ δημιουργούνται έργα απολύτως χρήσιμα και απαραίτητα.
Η διαγωνιστική διαδικασία επέτρεπε όλες τις τεχνολογίες, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί εντός Ε.Ε. και που εγγυώνται την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων προκειμένου να επιλεγεί εκείνη η τεχνολογία που, ενώ προσφέρει το επιθυμητό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, επιφέρει και τη μικρότερη επιβάρυνση στον πολίτη. Επιλέχθηκε τελικά η μέθοδος της κομποστοποίησης και με την ολοκλήρωση του έργου θα είμαστε πια σε θέση να προσφέρουμε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον στους πολίτες μας.
Διασφαλίζεται συνεπώς ισχυρό κίνητρο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικού έργου και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Με την προωθούμενη εγκατάσταση η Δυτική Μακεδονία έχει την ευκαιρία να αποκτήσει έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μία πράσινη βιομηχανία με διττό σκοπό. Την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και την αναζωπύρωση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Κατά την κατασκευή του έργου τα επόμενα 2 χρόνια υπολογίζεται να δημιουργηθούν 150 θέσεις εργασίας, ενώ μετά τη κατασκευή και στη φάση λειτουργίας εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 130 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας. Προβλέπεται επίσης να δημιουργηθούν επιπλέον 50 έμμεσες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν στο νέο αυτό κλάδο της οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στη λύση του προβλήματος της ανεργίας.
Έτσι, η Δυτική Μακεδονία γίνεται πλέον πρότυπο περιβαλλοντικής ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με πρόληψη, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων αντί της ανεξέλεγκτης διάθεσης.

01112013 7
Είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε και όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για τη χώρα.
Σ ε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εργαζόμενους και τη διοίκηση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., τους πρώην διοικητές της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., διότι όλοι συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε σήμερα μια πρότυπη επιχείρηση πανελλαδικά και να μπορούμε να διαχειριστούμε σήμερα τα απορρίμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια της Περιφέρειας, η οποία ήταν σημαντική έως τώρα, και ο κ. Δακής βοήθησε πολύ έως τώρα, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και άλλα έργα και για την εξυπηρέτηση των Δήμων, αλλά και του κοινωνικού συνόλου της Δυτικής Μακεδονίας».

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα