Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

 
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, ένα κτήριο της δεκαετίας του '60 που επισκευάσθηκε το 1998, εκτίθενται ευρήματα ανασκαφών και αντικείμενα παραδόσεων, που προέρχονται από αρχαιολογικούς χώρους του νομού Φλώρινας και καλύπτουν μια μακριά χρονική περίοδο, από τους νεολιθικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους. Η έκθεση του ισογείου, που οργανώθηκε το 1998 και εγκαινιάστηκε το Μάιο του 1999, περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες. Στην πρώτη, που αναπτύσσεται στην αίθουσα αριστερά της εισόδου, ο επισκέπτης ενημερώνεται για την γεωμορφολογία και ιστορία της περιοχής που καλύπτει σήμερα ο νομός Φλώρινας, από την εποχή της εμφάνισης των πρώτων αρχαιολογικών λειψάνων (5800 π. Χ. περίπου) έως το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου, καθώς και για την έως σήμερα αρχαιολογική έρευνα. Κύριο, ωστόσο, θέμα της εκθεσιακής αυτής ενότητας είναι η δραστηριότητα του ανθρώπου στην προϊστορική εποχή , με την παρουσία ανασκαφικών ευρημάτων και εποπτικού υλικού από τον προϊστορικό οικισμό του Αρμενοχωρίου. Στις δύο γειτονικές αίθουσες εκτίθενται αντιπροσωπευτικά δείγματα γλυπτικής κυρίως των ρωμαϊκών χρόνων, από διάφορες περιοχές του νομού Φλώρινας. Ανάγλυφες επιτύμβιες και αναθηματικές στήλες με ποικίλα θέματα (ιππείς, πορτρέτα, νεκρόδειπνο, θεοποιήσεις θνητών) ολόγλυφα έργα και επιγραφές στο σύνολό τους ελληνικές, που προσφέρουν πλήθος στοιχείων για ονόματα ανθρώπων και πόλεων, θρησκευτικές αντιλήψεις, κοινωνικές συνθήκες και πολιτικές καταστάσεις. Στην τέταρτη αίθουσα εκτίθεται το ψηφιδωτό που διακοσμούσε το δάπεδο κτηρίου ρωμαϊκών χρόνων από τις Κάτω Κλεινές, που αποκαλύφθηκε από την θέση του και συντηρήθηκε. Στον πρώτο όροφο του Μουσείου είναι εκτεθειμένα ευρήματα των ελληνιστικών χρόνων (αριστερό τμήμα) και της βυζαντινής εποχής (δεξιά). Τα ευρήματα της ελληνιστικής εποχής (κεραμική, πηλοπλαστική, μεταλλικά αντικείμενα) προέρχονται από τις ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων στις Πέτρες Αμυνταίου και στην Φλώρινα ( λόφος Αγίου Παντελεήμονα).

Πηγές : ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα